ПАРТИСИПАТИВНА ДЕМОКРАТІЯ, ЯК ОСНОВА НАЛЕЖНОГО УПРАВЛІННЯ В НОВИХ ГРОМАДАХ

МЕТА ПРОЕКТУ

Розширення культури партисипативного управління серед муніципалітетів малих міст України шляхом впровадження ефективних методів тиражування успішних практик і горизонтального співробітництва громад в сфері місцевої демократії

ЗАВДАННЯ

Створення повнотекстової бази даних успішних практик «партисипативна демократія, як основа належного управління в нових громадах» і забезпечення онлайн доступу до її ресурсів муніципалітетів і регіональних ОМС

Створення всеукраїнської мережі з обміну (в форматі рівний рівному), взаємодії і взаємній підтримці лідерів муніципалітетів громад у впровадженні методів місцевої демократії та партисипаціі в якості основного управлінського підходу для забезпечення публічними послугами своїх жителів

Проведення інформаційної кампанії з популяризації серед громад значення і можливостей управління на основі успішних практик місцевої демократії, як умови сталого розвитку нових громад в Україні

РЕЗУЛЬТАТИ

Створення бази даних успішних практик «Партисипативна демократія, як основа належного управління в нових громадах»

Громади України матимуть можливість вивчити і впровадити успішні практики з партисипаціі і місцевої демократії, які доступні в базі даних Проекту «Партисипативна демократія, як основа належного управління в нових громадах»


Формування реєстру громад, які готові поділитися своїми досягненнями в сфері партисипативного управління в різних секторах

Організація роботи 6-ти регіональних семінарів по горизонтальному обміну досвідів у сфері партисипативного управління та місцевої демократії в форматі «рівний рівному»

Підготовлення збірника з 6 кейсів на тему про успішні історії в громадах, які застосовували механізми прямої демократії та партисипаціі

ТЕМИ СЕКТОРІВ

Теми секторів, на основі яких буде формуватися база даних:

  • освіта
  • ЖКГ
  • захист навколишнього середовища
  • збереження культурних традицій
  • розвиток молоді і спорту
  • розвиток малого бізнесу

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ

Три важливі наскрізні тематичні напрями:

  • бюджетний процес
  • адміністративні послуги
  • стратегічне планування

За підтримки: