EnglishFrenchGermanItalianUkrainian

Резолюція XII Щорічної конференції малих міст України


Ми, учасники  ХІІ Щорічної конференції малих міст України, яка відбулась 28-29 липня 2017 року, відзначаємо, що формування спроможних громад залежить великою мірою від економічного зростання на їх територіях, збільшення робочих місць і надходжень до місцевих бюджетів. Сьогодні громади отримують повноваження та можливості управління своїми ресурсами. Для ефективного використання всіх можливостей розробляються Стратегічні плани розвитку, готуються інфраструктурні проекти, проводиться пошук фінансування. Але є ряд проблемних питань, які заважають ефективній діяльності.

За результатами панельних дискусій учасники конференції зробили висновки та пропозиції:

І. До теми «Успішне економічне зростання громад.  Виклики щодо економічного розвитку територіальних громад»:

 • Направити звернення до Верховної Ради України з пропозицією невідкладно затвердити законопроект щодо управління землями за межами населених пунктів та забезпечити повсюдність місцевого самоврядування (з/п № 4355);
 • Направити звернення до Верховної Ради України з пропозицією розглянути та затвердити законопроекти про Промислово-індустріальні парки (з/п № 2554а, 2554а-д);
 • Звернутись до Асоціації міст України щодо розробки пропозицій забезпечення участі органів місцевого самоврядування в процедурах приватизації об’єктів державної власності на території громад;
 • Звернутись до Асоціації міст України щодо розробки пропозицій змін до виборчого законодавства про мажоритарні виборів в міські ради малих міст та ОТГ;
 • Широко інформувати про можливості розміщення бюджетних коштів громад на депозитних рахунках, як стимул економічного розвитку.

ІІ. До теми «Особливості стратегічного планування розвитку ОТГ. Просторове планування»:

 • Вважати за необхідне першочергово виконувати нові завдання для ОТГ – ефективно відповідати зовнішнім викликам глобалізація економіки, підвищення мобільності трудових ресурсів та пов‘язаний з цим ріст безробіття, посилення міжнародної конкуренції за інвестиції та розвиткові ресурси;
 • Основний ресурс для розвитку громади люди та їх спроможність. Залучення всіх секторів громади до стратегічного планування розвитку виховує людей, формує відчуття спільноти та довіру. Збільшення кількості зацікавлених сторін, з якими потрібно узгоджувати прийняття рішень у межах ОТГ;
 • Формування професійної команди управлінців для ефективного управління новими земельними, бюджетними та іншими ресурсами, які стали доступними для ОТГ;
 • До виникнення містобудівних конфліктів призводить не узгодженість містобудівних планів з різними секторами громади (різні бачення просторового розвитку). Залучення громадян до розробки містобудівної документації фактично відбувається тільки на фінальній стадії підготовки.

ІІІ. До теми «Фінансові та організаційні ресурси  розвитку громад. Програмно-цільовий метод формування бюджету»:

 • Необхідність законодавчій та виконавчій владі прискорити процес повного запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі. Запровадження середньострокового планування в податковій базі держави (планування податків в середньостроковій перспективі). Зміни до Податкового кодексу України, зміни до бюджетного законодавства з врахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 року №142-р «Про схвалення Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 року №411-р «Про схвалення проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2018 – 2020 роки»;
 • Звернутися до Міністерства фінансів України з пропозицією продовжити і розширити навчання працівників щодо запровадження програмно-цільового методу за допомогою Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. Визначити періодичність не менше одного разу на місяць для кожної об’єднаної територіальної громади;
 • Звернутись до Кабінету Міністрів України внести зміни до нормативної бази яка регулює порядок надання коштів з державного фонду регіонального розвитку щодо послаблення ролі обласних державних адміністрацій (на етапі розгляду/погодження регіональною комісією інвестиційних проектів.

ІV. До теми «Вплив принципів законності, прозорості, відкритості, підзвітності в діяльності органів місцевого самоврядування на економічний розвиток громад»:

 • Потужний економічний розвиток громад можливий лише за умов демократії та дотримання принципів верховенства права;
 • Верховенство права – це чіткі, прозорі та зрозумілі правила гри, котрих дотримуються всі незалежно від гілок влади;
 • Громади мають виробляти для себе стандарти, спираючись на розуміння верховенства права, і впроваджувати проекти та нові ініціативи для економічного розвитку;
 • Ми маємо краще вивчати європейський досвід, не лише копіюючи та декларуючи принципи доброго врядування, але й використовуючи існуючі моделі, наприклад, комерційні палати.

ІV. До теми «Формування місцевої ідентичності. Промоція привабливості громад. Залучення інвестицій. Формування кластерів» рекомендації громадам:

 • У СТРАТЕГІЇ розвитку громади передбачати Маркетинг та Брендинг громади, як одну з цілей, зокрема, для залучення інвесторів та туристів;
 • У разі необхідності, провести додаткові дослідження щодо визначення ІДЕНТИЧНОСТІ громади. На основі узгодженої Місії сформулювати Концепцію БРЕНДУ громади. Необхідно залучати справжніх фахівців для візуалізації ідентичності;
 • Розробити, з метою ПОЗИЦІОНУВАННЯ громади, низку проектів з «вирощування» або формалізації бренду в громадському просторі, культурі та відносинах між мешканцями громади;
 • Впроваджувати виважену інформаційну політику щодо ПРОСУВАННЯ бренду у національному та світовому просторі;
 • Залучення інвестицій: доцільно співпрацювати з міжнародними проектами, створити підрозділ фахівців, що працюють з інвесторами. Для розвитку села потрібно створення с.г. обслуговуючих кооперативів, навчання кадрів;
 • Формування кластерів. Для підвищення економічної продуктивності підприємств громади треба проявляти кластерну ініціативу, ідентифікувати та розвивати Кластери. Потрібно навчання фахівців з питань розвитку кластерів.

Пропозиції учасників конференції направити до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, до органів місцевого самоврядування малих міст та ОТГ.

28-29  липня 2017 року Прийнято учасниками ХІІ  Щорічної конференції малих міст України
 

ЗАВАНТАЖИТИ