EnglishFrenchGermanItalianUkrainian

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ НА НАВЧАННЯ У 2017 РОЦІ!

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ НА НАВЧАННЯ У 2017 РОЦІ! Національна академія державного управління при Президентові України оголошує прийом слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю:  “Публічне управління та адміністрування”  на денну, вечірню, заочну та заочно-дистанційну форми навчання за державним замовленням та за договором   На навчання на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра)  
Строк навчання слухачів
за денною формою – 1,5 роки (18 місяців) за вечірньоюзаочною і заочно-дистанційною − 2,5 роки (30 місяців)
  Прийом документів від вступників   з 03 квітня по 20 травня  
  Графік проведення передекзаменаційних консультацій та вступних випробувань  
    Назва вступного випробування   Дата проведення  
  Консультація Вступне випробування  
  Денна форма навчання  
  комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 6 червня 7 червня  
  комп’ютерне тестування з іноземної мови 7 червня 8 червня  
  співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 8 червня 9 червня  
  Вечірня та заочно-дистанційна форма навчання  
  комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 6 червня 7 червня  
  співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 8 червня 9 червня  
  Заочна форма навчання  
  комп’ютерне тестування з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань 12 червня 13-14 червня  
  співбесіда із сучасних проблем публічного управління та адміністрування 15 червня 16 червня  
Початок консультацій о 15.00. Початок вступних випробувань о 10.00  
ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
прийом здійснюється на конкурсній основі за умовами, визначеними Положенням про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим Постановою Кабінету Мiнiстрiв України від 01 квітня 2013 р. № 255:  
До Інституту державної служби та місцевого самоврядування
за денною формою за вечірньою, заочною, заочно-дистанційною формами
приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби, служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 35 років на момент подання документів до приймальної комісії, а також: ü обіймають посади державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці, ü віднесені до шостої-сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування. приймаються особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік та не досягли 45 років на момент подання документів до приймальної комісії, а також: ü обіймають посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, ü  або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового резерву державної служби на посади державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці; ü віднесені до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, ü або включені до кадрового резерву до першої-четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування.
До Інститутут Вища школа державного управління
за денною формою приймаються особи, які на момент подання документів до приймальної комісії не досягли 35 років, а також: ü перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік; ü є випускниками вищих навчальних закладів, мають документ про вищу освіту встановленого зразка з відзнакою.
До Інституту вищих керівних кадрів
за заочною (дистанційною) формою приймаються особи, які працюють на посадах державної служби, що належать до 1-4 групи оплати праці, або до 1 травня 2016 р. зараховані до кадрового резерву державної служби на посади державних службовців першої – третьої категорії.
  Наведені вище обмеження не розповсюджуються на вступників за договором                      
ЗА ДОГОВОРОМ
на конкурсній основі приймаються громадяни України, які мають “вищу освіту (диплом бакалавра, спеціаліста або магістра).
Вартість навчання у 2017 році за один семестр
на денній формі − 16 500 грн. на заочній формі − 9 700 грн.
на вечірній формі − 9 260 грн.   на заочно-дистанційній формі − 10 400 грн.
 
Документи, що додаються до заяви
ЗА ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯМ:   ЗА ДОГОВОРОМ
Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку   Копія диплома(ів) про вищу освіту, додаток до нього, засвідчені в установленому порядку  
Копія трудової книжки, засвідчена службою управління персоналом органу, установи, організації, де працює особа, яка вступає до Національної академії   Копія трудової книжки (кожна сторінка засвідчена службою управління персоналом).  
Довідка про прирівняння посади до відповідної групи оплати праці (для державних службовців)   Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).  
Довідка про перебування у кадровому резерві на посади IV категорії в органах місцевого самоврядування (у разі необхідності).   Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.  
Рішення ради щодо рекомендації на навчання (для посадових осіб місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах)   Чотири фотокартки розміром 3х4 см.  
Копія паспорта (с. 1-2, 10-11).   Два поштових конверти з марками  
Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.    
Чотири фотокартки розміром 3х4 см.    
Два поштових конверти з марками    
УВАГА! Посадові особи місцевого самоврядування, які перебувають на виборних посадах, направляються на навчання за рішенням відповідних рад.   Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця та військовий квиток пред’являються особисто. Вступники, які здобули вищу освіту відповідного ступеня за кордоном, подають також відповідну довідку про визнання іноземного документа про освіту, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.     Приймальна комісія працює понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00, субота з 10.00 до 16.00 за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20 тел. (044) 455-68-01; (044) 455-69-01. факс (044) 455-69-01; е-mail: vstup_nadu@ukr.net
 

Залишити коментар